Skip links

vybavení

Apartmány Haltmar

Novinkou je ubytování ve dvou samostatných, čtyřlůžkových, mezonetových apartmánech, které jsou součástí penzionu. Apartmány mají samostatný vchod, každý je vybavený koupelnou se sprchou a WC a malým kuchyňským koutem. Stravování si hosté zajišťují sami, včetně snídaně, po domluvě si mohou objednat každý den čerstvé pečivo. Pokud to provoz umožní, můžete si přikoupit snídaně si v penzionu. 

Fotogalerie

Ceník apartmánů

TERMÍN

CENA NA 1 NOC

APATRMÁN PRO 4 OSOBY

PŘÍSTÝLKA

ZIMNÍ SEZÓNA

1.12. – 23. 12. , 2.1. – 15.3

+ VELIKONOCE

 

 

3.990,- Kč

při ubytování na 7 nocí

10% sleva

600,- Kč

VÁNOCE, SILVESTR
24. 12. – 1. 1.

24. 12. – 1. 1.

4.900,- Kč

600,- Kč

JARO, LÉTO, PODZIM

16. 3. – 30. 11.

2900,- Kč500,- Kč
Postýlka 100,- Kč/noc
V ceně je ubytování a parkování. Cena nezahrnuje rekreační poplatek, který je na dospělou osobu 20,- Kč/noc.

Uzavírání smlouvy o ubytování

Ubytovatel nezávazně nabízí ubytování a další služby s tím související klientům prostřednictvím svých internetových stránek www.haltmar.cz  a pomocí reklamních materiálů ubytovatele (dále jen „nabídka“). 

Nabídka je platná za podmínek a po dobu v ní uvedenou, přičemž ubytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování. Nabídka a její podmínky se považují za závazné ze strany ubytovatele až okamžikem doručení písemného nebo elektronického seznámení s vymezenými konkrétními podmínkami nabídky dle klientovi poptávky zaslané prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na webových stránkách ubytovatele www.haltmar.cz nebo po jiném způsobu doručení poptávky ze strany klienta, přičemž ubytovatel v ní vymezí lhůtu pro přijetí ze strany klienta, včetně kalkulace ceny ubytování a služeb, platebních podmínek a pokynů k platbě, kterou ubytovatel klientovi zašle po  obdržení  poptávky ubytování a služeb (dále jen „Individuální nabídka“).

Smlouva o ubytování je uzavřena okamžikem, kdy ubytovatel doručí klientovi písemné nebo elektronické "Potvrzení o rezervaci", které obsahuje zejména tyto údaje: kontaktní údaje ubytovatele, kontaktní údaje klienta, termín příjezdu, termín odjezdu, počet nocí, počet osob a pokyny k platbě, ceny ubytování a služeb (dále jen „Potvrzení rezervace“ nebo také „Potvrzená rezervace“). Okamžikem doručení Potvrzení rezervace se ubytovatel zavazuje klientovi zabezpečit ubytování a služby v rozsahu a za podmínek v Potvrzení rezervace uvedeném a klient (objednatel) se zavazuje ubytovateli uhradit celkovou cenu ubytování a služeb způsobem a za podmínek uvedených v Potvrzení rezervace a dodržovat a řídit se podmínkami smlouvy o ubytování. Vyskytnou-li se v Potvrzení rezervace chyby v psaní či počítání nebo jiné chybné údaje či jiné nesrovnalosti oproti objednávce klienta, ubytovatel sám nebo na základě písemného požadavku klienta dané údaje uvede do souladu s objednávkou klienta. 

Ubytování s domácími zviřaty neposkytujeme!!!

Storno poplatky při zrušení rezervace ubytování 

  1. 50% z prodejní ceny zrušené rezervace 30 - 10 dní před dnem příjezdu na penzion.
  2. 80% z prodejní ceny zrušení rezervace 10 -  1  den před dnem příjezdu na penzion.
  3.    100% z prodejní ceny při zrušení rezervace v den nástupu na penzion.

Storno poplatky se neúčtují v případě úmrtí člena rodiny


Požadavek na vrácení platby za stornovaný pobyt z důvodů výše uvedených je možno uplatnit nejdéle 7 dní po termínu nástupu uvedeném na poukazu.

Reklamace, odpovědnost ubytovatele za škodu a její náhradu

 Klient je oprávněn reklamovat u ubytovatele kvalitu poskytnutého ubytování nebo služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v Potvrzené rezervaci. Ubytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či klientovi poskytnout slevu. Reklamaci je klient povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Rezervace apartmánů